вторник, 5 ноября 2013 г.

Ольга Кобилянська - царівна української літератури

27 листопада 2013 року – 150 років від дня народження Ольги Кобилянської, української письменниці. 

«Усі мої думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі!»
О.Кобилянська


Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863р. в містечку Гумора (тепер це територія Румунії) в урядничій знімченій сім'ї. У великій родині Кобилянських четверо вчились у гімназії, згодом двоє з них стали юристами, один — військовим, а Ольга, як і її сестра Євгенія, мали стати добрими господинями, матерями, займатися хатніми справами. І тому, що батьки не мали змоги дати належної освіти всім дітям, і тому, що за тодішньою неписаною традицією інтереси жінки повинні були обмежуватись трьома німецькими «К»: Kuche, Kirhe, Kinder, тобто кухнею, церквою та дітьми.

Початкову шкільну освіту доповнювала самостійною працею та широкою лектурою.
«Ще дівчинкою, 13—14 років, — писала О. Кобилянська, — я почала писати вірші. Чогось мені бракувало, недоставало в душі. Чимось була вона часами переповнена, а часами повна туги і смутку... Рівночасно з тим я бралася за олівець...»
Заохочували молоду письменницю до літературної праці, допомагали розширювати кругозір її подруги Софія Окуневська — перша українська жінка-медик — та Августа Кохановська — художниця. Цей жіночий тріумвірат шукав свого ідеалу в житті, цікавився мистецтвом, прагнув вирватися із сірої буденщини.
Переїзд до Чернівців, де пройшли всі подальші роки письменниці, сприяв її подальшому ідейно-культурному розвитку, тут налагодилися її зв'язки з тодішніми виданнями «Зоря», «Народ», з їх видавцями і редакторами — І. Франком, М. Павликом, Лесею Українкою, М. Коцюбинським, О. Маковеєм, дружба з яким згодом переростає в нерозділене з його боку кохання.
37-річна Ольга Кобилянська (ліворуч) із на сім років молодшою Лесею Українкою. Фото 1901 року.

З іменем О. Кобилянської в українській прозі пов'язане опра­цювання нової теми — долі освіченої дівчини, яка не може зми­ритися з бездуховністю міщанського середовища. Кожен твір пись­менниці вражав поетичністю, витонченістю й глибиною зображен­ня характерів, особливо жіночих. За це дослідники літератури називають її твори енциклопедією жіночої душі.
Твори О. Коби­лянської ще за її життя було перекладено на європейські мови: німецьку, болгарську, чеську, російську, її ідеал — жінка освіче­на, інтелігентна, прогресивних поглядів, з високими духовними запитами, вільна у виборі роду занять, любляча й ніжна. Саме такою була й сама письменниця.
Ольгу Кобилянську називали гірською орлицею за горде серце, пишною трояндою в саду української літератури — за яскраву мета­форичність художнього бачення. Сама ж письменниця називала себе скромно і просто — «робітницею свого народу», бо понад 55 років свого життя віддала літературі.
Особлива увага до проблем жіноцтва, становища жінки в родині g суспільстві зумовлена світом внутрішніх переживань, думками самої 0. Кобилянської, для якої література була виходом у широкий світ.
Перші вірші та оповідання О. Кобилянська писала німецькою мовою, вони засвідчили багатий духовний світ молодої письменни­ці, її спостереження і почуття, винесені з реальної дійсності. Роз­глянемо в хронологічній послідовності твори письменниці за їх те­матикою.
1892 — повість «Людина» (на основі переробленого оповідання «Вона вийшла заміж», що було написане німецькою мовою) — тема молодої, ерудованої дівчини, яка не хоче жити тим життям, яким живуть п подруги в провінції.
1895  — повість «Царівна» — дослідження внутрішнього життя дівчини, котра, відстоюючи свої переконання, знаходить силу по­кинути родину і самій заробляти свій хліб. Втілення гідності жін­ки, що усвідомила власне право на рівність.
1896  — новела «Битва» — трагічна загибель лісу від рук люди­ни; сила природи не може зупинити її нищителів. Душевні пережи­вання авторки з приводу описаного, заклик до захисту довкілля.
1897  — новела «Некультура» — єдність людини і природи. Лю­дина — коваль свого щастя.
1898  — новела «Меланхолійний вальс» (так само як і написана 1895 року новела «Фантазія-експромт») — тема ролі мистецтва в житті людини; вплив мистецтва на формування духовного облич­чя особистості.
1902 — повість «Земля» — людина і земля. Влада землі над лю­диною. Показ нелегкого життя селянина в триєдиному вимірі — соціальному, національному, психологічному.
1909 — повість «У неділю рано зілля копала»— гімн високому людському почуттю — коханню.
1915—1917 — оповідання «Юда», «Назустріч долі», «Лист засу­неного вояка до своєї жінки» — крик болю й гніву, викликаного сильницькими картинами смерті ні в чому не винних людей.

Твори Ольги Кобилянської в Інтернеті

Кобилянська, О. Твори: Природа; VALSE MELANCOLIQUE; Царiвна; ЧЕРЕЗ КЛАДКУ; ЛЮДИНА; СЛОВО ЗВОРУШЕНОГО СЕРЦЯ; В неділю рано зілля копала; Земля; IMPROMTU PHANTASIE: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу:  http://www.ukrlit.vn.ua/author/kobylanska.html - Загол. з екрану. – Мова: укр.
Кобилянська, О. В неділю рано зілля копала: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу:  http://alltxt.org.ua/ukr-lit/627-kobilyanska_olga/6686-v_nedilyu_rano_zillya_kopala_txt.html- Загол. з екрану. – Мова: укр.
Кобилянська, О. Земля: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу: http://alltxt.org.ua/ukr-lit/627-kobilyanska_olga/6687-zemlya_txt.html - Загол. з екрану. – Мова: укр.

Кобилянська, О. Людина: скорочено, стислий переказ, виклад змісту: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу:  http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=15&bookid=0 - Загол. з екрану. – Мова: укр.
Кобилянська, О. Слово зворушеного серця: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу:  http://alltxt.org.ua/ukr-lit/627-kobilyanska_olga/6689-slovo_zvorushehttp://alltxt.org.ua/ukr-lit/627-kobilyanska_olga/6685-cherez_kladku_txt.htmlnogo_sercya_txt.html - Загол. з екрану. – Мова: укр.
Кобилянська, О. Царiвна: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу: http://www.lib.ru/SU/UKRAINA/KOBILYANS_KA/carevna.txt - Загол. з екрану. – Мова: укр.
Кобилянська, О. Через кладку: [Електронний ресурс] - Електрон. текст. – Режим  доступу: http://alltxt.org.ua/ukr-lit/627-kobilyanska_olga/6685-cherez_kladku_txt.html  - Загол. з екрану. – Мова: укр.


Комментариев нет:

Отправить комментарий